MÀNG HDPE

HDPE CHỐNG THẤM  là màng polymer tổng hợp ở dạng cuộn hoặc tấm, mỏng, dễ uốn, có hệ số thấm thấp (K = 10-12 + 10-16 cm/s), được sử dụng để chống thấm cho công trình đất, đá, bê tông.