INDEX ARGO P4

MÀNG KHÒ INDEX ARGO P4  được chế tạo bằng sự kết hợp giữa hỗn hợp bitum-polymer (   APP)

với màng hoặc sợi gia cường (có tính composite).

Nhờ đó ARGO có được độ ổn định vượt bật và độ bền bĩ khi được lắp đặt ở môi trường nhiệt độ cao hay thấp.