HYPERBITS APS

màng khò nóng hyperbits Là màng chống thấm khò nóng gốc APP, có sợi gia cường Polyester. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại giúp sản phẩm đạt các tiêu chuẩn cao về chống thấm và các tính chất cơ lý khác.