IDROPOL COPERNIT

là màng chống thấm polymer biến tính, được chế tạo từ bitum chất lượng cao biến tính kết hợp với đồng polymer poly-olefin.

– Sản phẩm được sử dụng chống thấm cho các hạng mục bê tông cũ và mới cho mọi công trình.