VMix Grout 666

VMix Grout 666 là sản phẩm vữa tự chảy không co ngót, được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu khắt khe trong xây dựng. Với công thức tiên tiến, VMix Grout 666 không chỉ mang lại hiệu suất vượt trội mà còn đảm bảo độ bền vững và ổn định cho các công trình.