MAXSEAL UF3000

Ưu điểm Maxseal UF 3000 TRƯƠNG NỞ

  •   có ưu điểm mà khi sử dụng sản phẩm người dùng rất tâm đắc đó là thấm sâu vào các khe nứt nhỏ và không sinh nứt mới.
  •   bám dính tốt trên bề mặt ẩm ướt, thẩm thấu sâu vào bên trong các khe nứt nhỏ
  • Có tính dãn nở có thể hoàn toàn trám bít những lỗ hổng và các khe hở lớn, không tạo vết nứt mới.