MAXSEAL SUPER

Maxseal super là chất chống thấm thẩm thấu cho bê tông và vữa.

Maxseal super Được làm từ hỗn hợp xi măng và phụ gia đặc biệt có tác dụng thẩm thấu vào bê tông qua hệ thống mao mạch chống thấm và bảo vệ cấu trúc bề mặt bê tông