Tag Archives: sơn chống thấm tầng hầm

chống thấm tầng hầm

Kiến thức cơ bản về chống thấm tầng hầm Chống thấm tầng hầm bản chất là chống nước từ dưới nền lên trên và ngầm từ ngoài tường vào trong. Việc chống thấm là từ mọi hướng trong tầng hầm. Vì thế, để hoạt động chống thấm đạt hiệu quả cần xác định rõ từng hạng […]