MAXSEAL SP500

MAXSEAL SPU500 gốc polyurethane  là sản phẩm chống thấm một thành phần gốc dung môi với độ đàn hồi cao và khả năng chống thấm tuyệt vời.

Hợp chất tạo màng dựa trên nguyên lý hấp thụ thành phần nước trong không khí để hình thành lớp màng chống thấm.

Màng chống thấm sau khi đóng rắn có cường độ kéo dãn cao và khả năng chịu nước tốt